top of page

PROJECT

LAND&HAND

Het werk van vakmensen was vroeger vaak een afspiegeling van de directe omgeving; vakmanschap en materialen uit het nabije landschap waren onlosmakelijk verbonden. Met de opkomst van industrialisatie, globalisering en het wereldwijde transport is dat verband verwaterd. Nu weten we vaak niet hoe onze spullen gemaakt zijn of waar ze vandaan komen. 

Land&Hand ontwikkelt meerjarige samenwerkingen tussen mbo-scholen, (culturele) ondernemers, landschapsorganisaties en kennisinstellingen om de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap in Nederlandse provincies te versterken. Voorbeelden van projecten zijn een door studenten ontworpen en aangelegde tuin in Noord-Holland waarmee nu inheemse bloementhee wordt gemaakt, uit het landschap geïnspireerde hoofdtooien waarmee studenten De Parade in Eindhoven openden, en Limburgse seizoensvlaaien op basis van onderzoek naar lokale voedselketens. 

Studenten gaan een relatie aan met het lokale landschap en de daaraan gekoppelde maakindustrie. Daarmee creëert Land&Hand een cyclisch buwustzijn bij studenten, wat resulteert in een herwaardering van het vakmanschap en de emancipatie van de vakman. 

Ontdek meer informatie en concrete uitwerkingen van dit project per provincie op:

 

landenhand.nl

Winnaar van de New European Bauhaus Prijs 2023, categorie 4 (Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking). Hier meer informatie over de prijs: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Credits

Video 1 en 3 - Marco Sweering

Illustratie kaart - Daeun Lim

Foto 1 - Marco Sweering

Foto 2 - Sterre Schrijver

Video 2 - Nick van Sterrenburg

bottom of page