top of page

PROJECT

CITY CIRCLES

City Circles is een multidisciplinaire onderzoeksmethode die zich richt op de stedelijk omgeving. Het onderzoek speelt zich af binnen een cirkel met een diameter van één kilometer. Een groep onderzoekende ontwerpers ontrafelt deze cirkel naar aanleiding van een aantal onderwerpen om zo de complexiteit van het stedelijke overdrachtelijk te maken. Het project streeft ernaar nieuwe perspectieven op en manieren van kijken naar het stedelijke leven te ontsluiten en ontwikkelen. In Athene, Madrid, Amsterdam, Rotterdam en Lissabon werden, in samenwerking met Design Academy Eindhoven, al City Circles onderzoeken gedaan. De voltooide projecten zijn terug te vinden op citycircles.nl.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in stedelijk gebied (VN, 2018) en de komende decennia zal het wonen in steden alleen maar toenemen. Om deze groei te faciliteren wordt er veel onderzoek gedaan naar de stedelijke omgeving van de toekomst en wat daarvoor nodig is aan infrastructuur. City Circles richt zich op het ontsluiten van het menselijke, het onzichtbare, het kwalitatieve en het lastig meetbare. Zo ontrafelen de ontwerpers de cirkel, stukje bij beetje. Hierin worden zij begeleid door (o.a lokale) experts. Het onderzoek wordt afgerond met een tentoonstelling in het centrum van de cirkel. Daar zien we dat ook de lokale bevolking, zo vertrouwd met het gebied, nog verrast kan worden door de gevisualiseerde onderzoeken en uitkomsten. 

Iedere City Circles leest als een culturele biografie van de cirkel en haar waarden en kan als zodanig gebruikt en geraadpleegd worden door derden.

 

Meer informatie over de projecten en ontwerpers:

 

citycircles.nl

Credit

Foto 1 -  Mario Campos
Illustratie - Daeun Lim
Foto 2 - Mario Campos
Foto 3 - Lotte de Haan
Foto 4 - Pauline Wiersma
Foto 5 - Deborah van Putten

Foto 6 - Rik Maarsen

bottom of page