OVER ONS

Een wereld zonder ketters

is een wereld zonder vragen

KETTER&Co bevraagt de wereld, initieert, ontwerpt en realiseert projecten om met op maat gemaakte voorstellen verandering te inspireren. Binnen de maatschappelijke, sociale en stedelijke ruimte wil KETTER&Co het beleid en lokale realiteit met elkaar te verbinden. Iedere plek is anders. Elke stad, elk dorp, elk park en elke wijk waar mensen wonen, verblijven en werken is uniek. Er zijn altijd overeenkomsten maar juist de verschillen maken een plek eigen, geven identiteit. Met haar projecten inspireert KETTER&Co de leefomgeving en het gebruik van de openbare ruimte. Het uitgangspunt is altijd de lokale situatie.

KETTER&Co komt voort uit het kunstenaarschap van Irene Fortuyn.

 

Methode

KETTER&Co verbindt partijen uit diverse disciplines en van verschillende samenstelling om zo gezamenlijk oplossingen te onderzoeken. Landelijke en lokale overheden, onderwijsinstellingen, studenten, makers, ontwerpers, lokale ondernemers, tuinmannen, boeren, gedetineerden, nieuwkomers en bewoners van stad en platteland. Wij laten mensen met andere ogen naar de ander en de omgeving kijken; om zo de kracht van de omgeving, zichzelf én de ander ontdekken. Hiermee komen de projecten niet alleen 'bottom up' tot stand, maar worden ze ook 'bottom up' gedragen door de betrokken partijen. 

KETTER projecten zijn zelfgeïnitieerd. Samen met de andere partijen laten we onze onderzoeksmethodieken op het project los. We verzamelen verhalen, analyseren culturen, bestuderen (stedelijke) landschappen, organiseren ontmoetingen, ontwerpen tentoonstellingen en visualiseren of concretiseren onze bevindingen.  

&Co's

Minstens zo belangrijk is de bijdrage van de Co’s. Dit zijn alle mensen, instituten, organisaties, gemeentes etc. die ons helpen de projecten te realiseren en ons steunen. Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen en samen zoeken we naar antwoorden. 

Foodcurators Concept en vormgeving

Joost Dingemans Concept en onderwijs
Marco Sweering  Fotografie en film
Arjan Karssen Vormgever openbare ruimte
Thijs Verbeek Grafische vormgeving

Liesje Lokbi Grafisch vormgever
Maxime Benvenuto Vormgever project websites
Design Academy Eindhoven
Zone2Source Kunstenaars platform Glazen huis, Amstelpark
Stigter van Doesburg Galerie
Bitter&Zoet Shop Veenhuizen en Pauperhotel
Humberto Schwab  Socratic Design Academy

Met dank aan

Gieskes Strijbis Fonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fonds 21

Provincie Zeeland

Provincie Brabant

Provincie Drenthe

Samenstelling bestuur

Nandine van Karnebeek
Ekim Tan

Monique van der Poel
Ernst van der Hoeven

Jaarverslagen