OVER ONS

Een wereld zonder ketters

is een wereld zonder vragen

Iedere plek is anders. Elke stad, elk dorp, elk park en elke wijk waar mensen wonen, verblijven en werken is uniek. Er zijn altijd overeenkomsten maar juist de verschillen maken een plek eigen, geven identiteit. De programma’s die door de overheid worden ontwikkeld en landelijk worden toegepast, sluiten niet altijd aan op de lokale situatie.
Waar het beleidsmatige niet past op het lokale, initieert KETTER&Co projecten om de twee samen te brengen, te verbinden en aansluiting teweeg te brengen. KETTER&Co is geïnteresseerd in het menselijke tegenover het beleidsmatige. Met haar projecten probeert KETTER&Co een betere balans te creëren in de leefomgeving en openbare ruimte van mensen. Daarbij is het uitgangspunt altijd de lokale situatie. 

 

Werkmethode

KETTER&Co verbindt verschillende partijen: landelijke- provinciale- en gemeentelijk overheden, universiteiten, studenten, alumni, gedetineerden, lokale ondernemers, tuinmannen, nieuwkomers en bewoners van stad en platteland. Wij laten mensen met andere ogen naar de ander en de omgeving kijken; de kracht van de omgeving, van zichzelf én de ander ontdekken. 
Dit doen wij via onze projecten, die altijd op ons eigen initiatief en op onze eigen manier worden benaderd en uitgevoerd. KETTER&Co bevraagt de wereld en gebruikt haar projecten om te inspireren, discrepanties bloot te leggen en, met op maat gemaakte oplossingen, verandering te bewerkstelligen. 

&Co's

Minstens zo belangrijk is de bijdrage van de Co’s. Dit zijn alle mensen, instituten, organisaties, gemeentes etc. die ons helpen de projecten te realiseren en ons steunen. Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen en samen zoeken we naar antwoorden. 

Liesje Lokbi Grafisch vormgever
Marco Sweering  Fotografie en film
Arjan Karssen Vormgever openbare ruimte
Thijs Verbeek Grafische vormgeving
Maxime Benvenuto Vormgever project websites
Design Academy Eindhoven
Zone2Source Kunstenaars platform Glazen huis, Amstelpark
Stigter van Doesburg Galerie
Bitter&Zoet Shop Veenhuizen en Pauperhotel
Humberto Schwab  Socratic Design Academy

Met dank aan

Samenstelling bestuur

Macha Roesink (voorzitter)

Ira Koers

Saskia van Stein

Raoul van Aalst (penningmeester)

Jaarverslagen

  • Instagram
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

© 2020 by KETTER&Co