PROJECT

TUINBAZEN

Tuinbazen en de meent

Portfolio

Portfolio

Portfolio

De parken van Amsterdam bezitten stuk voor stuk een unieke cultuur. Het Vondelpark is het Amstelpark niet en de tuinmannen en vrouwen van Amsterdam weten dat als geen ander. Zij bezitten de kennis en vaardigheden om deze parken optimaal te kunnen aanvoelen en te onderhouden.

Als gevolg van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande krimpende overheid zijn de budgetten voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte de laatste jaren geslonken. Het beleid is sterk gecentraliseerd. Tegelijkertijd is de publieke belangstelling voor de natuur, ecologie en duurzaamheid in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Hoe zou de tuinman in deze veranderende omstandigheden de spil kunnen vormen in het activeren van het onderhoud en beheer van stadsparken? KETTER&Co onderzoekt hoe hun rol opnieuw bekeken kan worden als een onderdeel van een duurzaam inspirerend model van gemeenschappelijk beheer van onze openbare ruimte; circulair en inclusief in plaats van hiërarchisch en exclusief. Met Tuinbazen stelt KETTER&Co de tuinbazen van de Amsterdamse parken en groen centraal en geeft hen een stem binnen de beleidsmakers- en beslissingsketen. Hiermee brengen we hun kennis en vakmanschap onder de aandacht bij de parkbezoekers. Als vakman, educator en inspirator hebben zij de potentie om de relatie tussen het park en de omgeving te verbeteren door dit met anderen te delen. Zo kunnen de tuinbazen de diversiteit van de parken behouden en versterken. 

Met KETTER&Co maken we het onderhoud in de parken zichtbaar en betrekken we parkbezoekers in het ontwikkelen van een goed werkend park als “meent”.

De aanleiding

Tuinbazen is een vervolg op het onderzoek en de werken die Irene Fortuyn maakte over parken, het onderhoud en de betekenis van groen in de stedelijke omgeving. Met de tentoonstelling 'De Tuin en de Tuinman' en de presentatie 'Vegen en snoeien', kwam de focus steeds meer te liggen op het delen, ontsluiten en bevragen van de stem en kennis van de tuinbazen en tuinmannen. 

Hoe kan de rol van de tuinman in de stad opnieuw bekeken worden als onderdeel van een duurzaam model van gemeenschappelijk beheer van onze openbare ruimte - circulair en inclusief, in plaats van hiërarchisch en exclusief. Hoe kan de stem en kennis van hen die voor de parken zorgen en de geschiedenis ervan met zich meedragen, gehoord worden en een impuls geven aan de ontwikkeling en de zorg voor het publieke domein? 

Tentoonstelling in het Amstelpark

In februari 2020 vond de eindtentoonstelling in het Amstelpark plaats, om de samenwerking met @zone2source en het Tuinbazen project te beklinken. Het Amstelpark fungeerde een jaar lang als proeftuin en het resultaat werd in het Glazen Huis gepresenteerd. De afvalslingers overspanden de ruimte, er werd een film gepresenteerd over de Parkdagen in September en de grond werd volgekalkt met taken waarvoor de Tuinbazen dit jaar geen tijd hadden, vanwege het tekort aan handen in het Amstelpark. Iedere bos die vanuit Bloemen voor de Burgemeester is gepresenteerd was te zien en er werd aandacht besteed aan dat wat een park betekent - voor zowel bezoekers als zij die er zorg over dragen.