City Circles

The English explanation of City Circles can be found here.

City Circles is een multidisciplinaire onderzoeksmethode die zich richt op de stedelijk omgeving. Het onderzoek speelt zich af in een cirkel met een diameter van één kilometer. Het project streeft ernaar nieuwe perspectieven op en manieren van kijken naar het stedelijke leven te ontsluiten en ontwikkelen. Een groep onderzoekende ontwerpers  ontrafelt de cirkel naar aanleiding van een aantal onderwerpen, om zo de complexiteit van het stedelijke overdrachtelijk te maken. In Athene, Madrid, Amsterdam en Rotterdam werden –in samenwerking met Design Academy Eindhoven- al City Circles onderzoeken gedaan. In februari 2020 zal City Circles Lissabon van start gaan.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in stedelijk gebied (VN, 2014) en de komende decennia zal het wonen in steden alleen maar toenemen. Om deze groei te faciliteren, wordt er veel onderzoek gedaan naar de stedelijke omgeving van de toekomst en wat daar nodig is aan infrastructuur. City Circles richt zich op het ontsluiten van het zo lastig meetbare of in data te vangen, uniek menselijke in stedelijke biotopen.  

Zo ontrafelen de ontwerpers de cirkel, stukje bij beetje. Hierin worden zij begeleid door (o.a lokale) experts. Er worden handvatten ontwikkeld om het onzichtbare naar boven te halen en te verbinden met wereldwijde ontwikkelingen. Het onderzoek wordt afgerond met een tentoonstelling in het centrum van de cirkel. Daar zien we dat ook de lokale bevolking, zo vertrouwd met het gebied, nog verrast wordt door de gevisualiseerde onderzoeken en uitkomsten. City Circles ontsluit de schoonheid en potentie van het alledaagse lokaal aanwezige en deelt dit met de bevolking en de bezoekers in de tentoonstelling en op het City Circles platform.
Iedere City Circles leest als een culturele biografie van de cirkel en haar waarden en kan als zodanig gebruikt en geraadpleegd worden door derden.

Alle voltooide City Circles-projecten zijn terug te vinden in het online archief. City Circles is een initiatief van KETTER & Co.