Tuinbazen

Het project Tuinbazen is een langlopend project van beeldend kunstenaar Irene Fortuyn in samenwerking met
Ketter&Co dat is voortgekomen uit haar onderzoek naar de veranderende rol van de tuinman in de stad.

De tentoonstelling De Tuin en de Tuinman opende op 22 januari 2017 bij zone2source in het Glazen Huis in het Amstelpark in Amsterdam en was tot 19 maart 2017 te zien. Momenteel werkt KETTER&Co aan uitbreiding van de Tuinbazen waarin alle parken van Amsterdam betrokken zullen worden.

 

Impressie van de opening:

Het eerste deel van Tuinbazen is in 2014-2015 te zien geweest bij Manifesta Foundation/Dutch Culture Foundation in Amsterdam.

Als gevolg van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande krimpende overheid zijn de budgetten voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte de laatste jaren geslonken. Tegelijkertijd is de publieke belangstelling voor de natuur, ecologie en duurzaamheid in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De centrale vraag van het project Tuinbazen is hoe de tuinman in deze veranderende omstandigheden de spil zou kunnen vormen in het activeren van het onderhoud en beheer van stadsparken.

Als vakman, educator en inspirator heeft de tuinman de potentie om de relatie tussen het park en de omgeving te versterken door zijn kennis en vaardigheden te delen. Met een serie filmportretten van tuinbazen is deze schat aan informatie en verhalen geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. De visies van de geïnterviewde tuinmannen vormen zo de basis voor de ontwikkeling van een ander model van onderhoud en sociale cohesie in de openbare ruimte.

TENTOONSTELLING

De Tuin en de Tuinman
22 januari 2017 – 19 maart 2017
locatie: Het Glazen Huis, Amstelpark, Amsterdam
op uitnodiging van zone2source

opening: zondag 22 januari, 13:30 – 15:30

activiteit tijdens de tentoonstelling: Bezem Dialogen

Vrijdag 10 Februari 15:00 – 17:00 uur
Zaterdag 18 Februari 15:00 – 17:00 uur
beginpunt het Glazen Huis

De dialoog wordt ingeleid door Irene Fortuyn en gevoerd onder leiding van Hadassah de Boer volgens de socratische methode, waarin luisteren even belangrijk is als praten. Met deelnemers, tuinmannen, beleidsmakers, experts en andere geinteresseerden gaan we tijdens een wandeling door het park in op de betekenis van het park in de stad, de rol van de tuinman, het belang van het doorgeven van de kennis van de tuinman, de mogelijkheden om de tuinman als educator van zowel jongere tuinmannen als van betrokken buurtbewoners in te zetten en bekijken we of het model van de tuinman een duurzame cyclische bedrijfsvoering kan inspireren.

De dialogen met betrokkenen en experts zijn openbaar toegankelijk en we nodigen iedereen uit mee te denken over nieuwe modellen voor het onderhoud van onze publieke ruimte.


activiteit tijdens de tentoonstelling: Het Amstelpark in Kaart

Zondag 5 Februari en 26 Februari, 14:00 – 17:30 uur
Het Glazen Huis
Met Irene Fortuyn

Tijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot park poëzie kaarten die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.

Studie naar Tuinbazen, 2014, International Manifesta Foundation
Studie naar Tuinbazen, 2014, International Manifesta Foundation