Wierdijk

WANNEER:
2009 – 2010

WAAR:
Wieringen, NL

MET:
Irene Fortuyn, Arjan Karssen, Arno Vriends
Seton Beggs, Minja Schotel, Marco Sweering, Thijs Verbeek, Polle Willemsen

VRAAG:
Kunst en Cultuur Noord-Holland, BMC consultancy en de Provincie Noord-Holland

WAT:
WIERDIJK hergebruikt landschap, continuïteit en verandering.
De vraag is een voorstel te ontwikkelen voor herstel en behoud van de Wierdijk. De Wierdijk is de manifestatie van eeuwen verandering en aanpassing aan de noden en eisen van de tijd. De vraag nu is naar de aanpassing die in deze tijd nodig is. Hoe kan verder verval voorkomen worden én de dijk zijn unieke profiel behouden?

Maar de dijk is ook en vooral de uitkomst van eeuwen sociale dynamiek van het eiland Wieringen. Het voorstel voor herstel van de Wierdijk heeft deze dynamiek als uitgangspunt. We hebben een onderzoek gedaan naar de dijk, het eiland en de polders. Daaruit hebben we een voorstel voor een methode voor ontwikkeling gemaakt die voortkomt uit- en verbonden is met het eiland en de polder.

Ontwerp en methodiek als één entiteit.
‘DE WIERDIJK, werk in uitvoering’


camera en regie: Marco Sweering