Wierdijk

WIERDIJK hergebruikt landschap, continuïteit en verandering. De vraag is een voorstel te ontwikkelen voor herstel en behoud van de Wierdijk. De Wierdijk is de manifestatie van eeuwenlange verandering. De vraag nu is naar de aanpassing die in deze tijd nodig is. Hoe kan verder verval voorkomen worden én de dijk zijn unieke profiel behouden?

Maar de dijk is ook en vooral de uitkomst van eeuwen sociale dynamiek van het eiland Wieringen. Het voorstel voor herstel van de Wierdijk heeft deze dynamiek als uitgangspunt. We hebben een onderzoek gedaan naar de dijk, het eiland en de polders. Daaruit hebben we een voorstel voor een methode voor ontwikkeling gemaakt die voortkomt uit- en verbonden is met het eiland en de polder. Ontwerp en methodiek als één entiteit: ‘DE WIERDIJK, werk in uitvoering’

Van 2009 tot 2010 in Wieringen, Nederland. Met Irene Fortuyn, Arjan Karssen, Arno Vriends, Seton Beggs, Minja Schotel, Marco Sweering, Thijs Verbeek, Polle Willemsen. Voor Kunst en Cultuur Noord-Holland, BMC consultancy en de Provincie Noord-Holland.