Over KETTER&Co

Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen…    

een initiatief van beeldend kunstenaar Irene Fortuyn

Iedere plek is anders. Elke stad, elk dorp, elk park en elke wijk waar mensen wonen, verblijven en werken is uniek.
Er zijn altijd overeenkomsten maar juist de verschillen maken een plek eigen, geven identiteit. De programma’s die door de overheid worden ontwikkeld en landelijk worden toegepast sluiten niet altijd aan op de lokale situatie. 
Waar het bedachte niet past op het lokale, initieert KETTER&Co projecten om de twee samen te brengen, te verbinden en aansluiting teweeg te brengen. KETTER&Co is geïnteresseerd in het menselijke tegenover het beleidsmatige. Met haar projecten probeert KETTER&Co een betere balans te creëren in de leefomgeving en
openbare ruimte van mensen. Daarbij is het uitgangspunt altijd de lokale situatie.

 

KETTER&Co verbindt verschillende partijen: landelijke- provinciale- en gemeentelijk overheden, universiteiten, studenten, alumni, gedetineerden, lokale ondernemers, tuinmannen, bewoners en bezoekers.
Het werk van KETTER&Co draait om inclusiviteit. Wij laten mensen met andere ogen naar de ander en de omgeving kijken; de kracht van de omgeving, van zichzelf én de ander ontdekken. We willen mensen betrekken die vaak niet worden bereikt of aan de aandacht van onderzoekers en beleidsmakers ontsnappen. Dit doen wij via projecten, die altijd op eigen initiatief en op een eigen manier worden benaderd en uitgevoerd. KETTER&Co bevraagt de wereld en gebruikt haar projecten om te inspireren, discrepanties bloot te leggen en met op maat gemaakte oplossingen verandering te bewerkstelligen.

KETTER&Co bestaat uit een kleine vaste kern van 4 vrouwen. Drie jonge ontwerpers, allen afgestudeerd aan
Design Academy Eindhoven, aangestuurd door artistiek leider Irene Fortuyn.
Daarnaast zijn er veel Co’s waarmee KETTER&Co samenwerkt. We verdiepen ons altijd intensief in de plek waar onze projecten zich bevinden en zoeken daar samenwerkingen op. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze projecten niet alleen ‘bottum up’ ontstaan maar ook ‘bottom up’ worden gedragen en daarmee van de lokaal
betrokken partijen worden.

Bestuur:

Lily van Ginneken         –   voorzitter
Henk Jan Witteveen   –   penningmeester
Macha Roesink               –    secretaris

 

Organisatie:

Irene Fortuyn  –  artistiek leider

Sinds ze in de jaren tachtig internationaal bekend werd onder de naam Fortuyn/O’Brien, is de openbare ruimte altijd belangrijk geweest in het werk van beeldend kunstenaar Irene Fortuyn: als inspiratiebron, als onderzoeksterrein, en als ruimte voor sociale en sculpturale installaties. Haar werkterrein verplaatste zich van de ‘white cube’ naar de publieke ruimte. Vanuit haar kunstenaarschap richtte Irene KETTER&Co op en zet zij zich in nieuwe verbindingen en
verandering tot stand te brengen met maatschappelijk geëngageerde, creatieve initiatieven.
.

 

Esther Jongsma  –  productie

Esther is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven.

Ze houdt zich bezig met Collectie Veenhuizen, de ontwikkeling van de ontwerpen, en de productie ervan in de gevangenis in Meester-Gezeltrajecten, en elders.

 

 

 

Pauline Wiersema – campaigner

Pauline is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven.

Voor KETTER&Co ontwikkelt Pauline campagnes voor allerlei projecten en die slingert ze de wereld in. Ook houdt ze zich bezig met de communicatie via de website, artikelen en social media. 

 

 

 

Liesje Lokbi  –  research & verbeelding

Ook Liesje is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven.

Samen met Irene werkt Liesje aan de Tuinbazen in de Amsterdamse parken.

 

 

 

 

Emma Schep  –  research Tuinbazen 

Emma is master-student gender studies aan de universiteit van Utrecht. Bij Ketter&co doet zij onderzoek naar de culturen van de Amsterdamse parken.

 

 

 

 

Alina Setjowikarto  –  stagaire 

Alina studeert momenteel ruimtelijke vormgeving aan het CIBAP in Zwolle.  Bij Ketter&Co werkt ze aan de grafische vormgeving. 

KETTER&Co wordt ondersteund door Stichting BankGiro Loterij Fonds, Provincie Drenthe, Stadsdeel Amsterdam Zuid, Prins Bernhard Cultuur Fonds en ontvangt van Stichting Niemeijer Fonds een meerjarige ondersteuning ten behoeve van haar onderzoeksactiviteiten.