Vegen en snoeien

In de ramen van de straat en aan het plein was gedurende een aantal maanden het verbeelde onderzoek te volgen dat het KETTER&Co team samen met de gemeentelijke groen- en vuilnisdienst, bewoners en vrijwilligers naar het onderhoud van de buurt deed.

Vegen & Snoeien vond plaats op uitnodiging van het Bellamy Kabinet en was onderdeel van de Tentoonstelling Aanvaarde Conditie.