Tuinbazen conferentie

Bellamy kabinet

De tuin en de tuinman

Portretten

Scan

Parkpoezie

tuinbazen

De parken van Amsterdam bezitten stuk voor stuk een unieke cultuur. Het Vondelpark is het Amstelpark niet en de tuinmannen en vrouwen van Amsterdam weten dat als geen ander. Zij bezitten de kennis en vaardigheden om deze parken optimaal te kunnen aanvoelen en te onderhouden.

Als gevolg van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande krimpende overheid zijn de budgetten voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte de laatste jaren geslonken. Het beleid is sterk gecentraliseerd. Tegelijkertijd is de publieke belangstelling voor de natuur, ecologie en duurzaamheid in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Hoe zou de tuinman in deze veranderende omstandigheden de spil kunnen vormen in het activeren van het onderhoud en beheer van stadsparken? KETTER&Co onderzoekt hoe hun rol opnieuw bekeken kan worden als een onderdeel van een duurzaam inspirerend model van gemeenschappelijk beheer van onze openbare ruimte; circulair en inclusief in plaats van hiërarchisch en exclusief. Met Tuinbazen stelt KETTER&Co de tuinbazen van de Amsterdamse parken en groen centraal en geeft hen een stem binnen de beleidsmakers- en beslissingsketen. Hiermee brengen we hun kennis en vakmanschap onder de aandacht bij de parkbezoekers. Als vakman, educator en inspirator hebben zij de potentie om de relatie tussen het park en de omgeving te verbeteren door dit met anderen te delen. Zo kunnen de tuinbazen de diversiteit van de parken behouden en versterken. 

Met KETTER&Co maken we het onderhoud in de parken zichtbaar en betrekken we parkbezoekers in het ontwikkelen van een goed werkend park als “meent”. Zo is er een serie filmportretten van tuinbazen gemaakt, die deze schat aan informatie en verhalen heeft geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend model van onderhoud en sociale cohesie in de openbare ruimte. Het kan doorgetrokken worden naar allerlei beroepen in de stad. Zo willen we een systeem creëren waarin iedereen, van vakman tot bezoeker of de gemeente, kan leren van elkaars expertise.

Dit jaar gebruikt KETTER&Co het Amstelpark, een voormalig floriadepark, als proeftuin voor verschillende Tuinbazencampagnes. Dit doen wij in samenwerking met Zone2source: een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden.

De tentoonstelling De Tuin en de Tuinman opende op 22 januari 2017 bij Zone2source in het Glazen Huis in het Amstelpark in Amsterdam en was tot 19 maart 2017 te zien. Momenteel werkt KETTER&Co aan uitbreiding van de Tuinbazen waarin alle parken van Amsterdam betrokken zullen worden.