Tuinbazenconferentie

Op 7 juni 2018 organiseerde KETTER&Co de Tuinbazenconferentie waar alle tuinbazen van Amsterdam en beleidsmakers met elkaar in gesprek gingen. Vier jaar eerder heeft KETTER&Co daar een begin mee gemaakt met de Tuinbazenconferentie in Kasteel de Keukenhof. 

Er werd gesproken over de kennis van Tuinbazen, het doorgeven van deze kennis, mogelijkheden om gebruikers en omwonenden duurzaam te betrekken bij onderhoud, de uitwisseling tussen tuinmannen en managers en besluitvorming van parken, en de rol van de tuinman nu en in de toekomst.

De ambitie om een Amsterdamse Tuinbazenconferentie te organiseren kon gerealiseerd worden in combinatie met de wens van de dienst Groen, flora&fauna om meer cohesie in de dienst te brengen. KETTER&Co ontwikkelde het programma voor de conferentie.

Waar ben je trots op?


De dag begon in de Oranjeriekas met het cellostuk “Terra” van Giovanni Sollima. Erik de Jong, hoogleraar Atris leerstoel en Karin Selbach hoofd Groen, flora&fauna, en Yvonne Jacobs, directeur Stadswerken kwamen aan het woord onder leiding van Hadassah de Boer.

De Rododendronvallei in het Amstelpark is er sinds de oprichting in 1971. Er staan tientallen verschillende rododendrons met duizenden knoppen die, wanneer geplukt, voor een tweede keer per jaar tot bloei komt. Middels filmportetten werden de tuin- mannen en vrouwen op de Tuinbazen conferentie gevraagd ‘waar ben je trots op’ en ‘wat kan er beter’.