meester-gezel

de collectie

pauperhotel

op de kaart

Veenhuizen DDW Veenbadhuis

landschap

onderzoek

kolonie collectie

Collectie Veenhuizen vindt haar oorsprong in het bijzondere gevangenisdorp Veenhuizen in Drenthe. Jonge ontwerpers, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven, verdiepen zich in de geschiedenis, de toekomst en het huidige Veenhuizen. Hieruit is een collectie van systemen, methodes en producten voortgekomen. 

Aan het begin van de negentiende eeuw vindt in de Verenigde Nederlanden een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: korte metten maken met armoede door de paupers uit de grote steden naar het noorden van het land te sturen en ze hier her op te voeden tot ‘goede burgers’. De Maatschappij van Weldadigheid kocht vanaf 1818 grote, onontgonnen stukken land op. Daar worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in het noorden van Nederland, waaronder Veenhuizen, en twee in het zuiden van het land. Veenhuizen is een unieke en creatieve broedplaats waar gedetineerden, ontwerpers, ondernemers en gemeentes samenwerken in het ontwikkelen van een bijzondere collectie aan verhalen.

Methode
In 2012 is de samenwerking gestart tussen Veenhuizen, Provincie Drenthe, PI Veenhuizen, Design Academy Eindhoven en Ketter&CO. Ketter&CO heeft vele projecten die ontwikkeld waren door studenten, met hen doorgezet en geprofessionaliseerd na hun afstuderen. Ook is Ketter&CO door de ondernemersvereniging Veenhuizen Boeit gevraagd een nieuwe plattegrond te maken, bewegwijzering te ontwerpen en, in samenwerking met Bouke Bruins, een fietskar als mobiel toeristisch informatiepunt te ontwikkelen.