De tuin en de tuinman

De Tuin en de Tuinman is een vervolg op het onderzoek en de werken die Irene Fortuyn maakte over parken, het onderhoud en de betekenis van groen in de stedelijke omgeving.

Uitgangspunt van dit project is de stem van de tuinbaas en hoe de kennis van tuinmannen ontsloten, gedeeld en bevraagd kan worden.

De onderliggende vraag is hoe de rol van de tuinman in de stad opnieuw bekeken kan worden als onderdeel van een duurzaam model van gemeenschappelijk beheer van onze openbare ruimte, circulair en inclusief in plaats van hiërarchisch en exclusief. Hoe kan de stem en kennis van hen die voor de parken zorgen en de geschiedenis ervan met zich meedragen, gehoord worden en een impuls geven aan de ontwikkeling en de zorg voor het publieke domein? 

De tentoonstelling Tuin en de Tuinman vond plaats van januari tot maart 2017 in Het Glazen Huis Amstelpark, Amsterdam op uitnoding van Zone2Source.

Amstelpark


Het gebied waar nu het Amstelpark is werd in 1971 ontwikkeld voor de Floriade. In de structuur van het huidige park zijn de verschillende inzendingen van toen nog terug te vinden. De oudere tuinbazen refereren nu nog aan de verschillende delen van het park met de namen van de inzendingen van destijds. Zo zijn Oostenrijk, Boskoop en Japan begrippen in het Amstelpark.

Protagonist van de tentoonstelling De Tuin en de Tuinman is Nico van der Ree, tuinman in het Amstelpark sinds september 1971, het jaar voor de opening van de Floriade. Nico heeft alle jaren en daarmee de hele ontwikkeling van het Amstelpark meegemaakt en is een bron van kennis over het park. Dit project is een kans om die kennis te borgen voordat Nico met pensioen gaat en is ook een ode aan de tuinbazen.

Klaas Noordhuis is een van de tuinbazen die voorman was in het Amstelpark in 1972. Nico en Klaas hebben elkaar sinds die tijd niet meer gezien. Voor dit project is een ontmoeting tussen Nico en Klaas georganiseerd waarin de mannen met elkaar een wandeling maken in het park en praten over het park toen en nu. Van deze wandeling is een film gemaakt De Tuin en de Tuinman, onderdeel van de tentoonstelling.

Typologiën


Met een serie video portretten en transcripten van de tuinmannen en ambtenaren die zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor het Amstelpark, brengt de tentoonstelling De Tuin en de Tuinman de bezoeker in aanraking met de achterkant van het park.

De geportretteerden werd gevraagd te reageren op drie sets begrippen van belang voor het park: TUIN – PARK – LANDSCHAP- BOOM – STRUIK – PLANT – BLOEM, VEGEN – WIEDEN – MAAIEN – SNOEIEN

Bezemdialogen


Tijdens de tentoonstelling vond twee keer een Bezemdialoog plaats (onder leiding van Hadassah de Boer). Deelnemers aan de dialogen waren naast bezoekers van de tentoonstelling, tuinbazen, landgoedeigenaren, landschapsarchitecten, biologen, ecologen, antropologen, kunstenaars, hoogleraren en beheerdeers.

De bezemdialogen openden met een bezemronde door het park. Bij terugkomst in het in Het Glazen Huis werd ingegaan op de vraag: wat is de betekenis van parken nu en in de toekomst
en wat is de rol van de tuinman daarin?

Parkpoëzie


De tuinmannen en bezoekers is gevraagd naar woorden die voor hen van toepassing zijn op het Amstelpark. 
Hoe groter het woord staat afgebeeld, hoe vaker het genoemd is.