City Circles Madrid

In september 2017 zijn 16 studenten van de Design Academy Eindhoven gestart met het onderzoeksprogramma City Circles in Madrid. Ze verkenden een cirkel met een diameter van 1 km rond Matadero op zoek naar nieuwe verhalen en verrassende elementen. De studenten zijn afkomstig vanuit de hele wereld en dat is terug te zien in de methodes die ze hebben gebruikt tijdens hun projecten. De één onderzoekt, de ander verzamelt materialen, probeert patronen te herkennen of praat met zoveel mogelijk lokale inwoners. Hun bevindingen en ontwerpen werden gepresenteerd tijdens de expositie Here&Out in Central de Diseño, in Madrid. De projecten zijn hier terug te vinden.

City Circles Madrid projectorganisatie: Central de Diseño, Soledad Hernández – DIMAD. Victoria de Pereda: coördinator en facilitator. Concha Moreno: management. Di_mad team: Valentina Volpato, Yetta Aguado, Raquel Ibáñez, Jonathan Estrada, Pablo Díaz.

Flooded Utopia - Pierre Castilogna

Madrid ligt op 600 meter hoogte en is daarmee één van de hoogste steden in Europa. Het is niet waarschijnlijk dat het ooit zal overstromen, dus bewoners zijn zich hier logischerwijs niet op voorbereid. De absurditeit van dit scenario was het beginpunt van Pierre om te onderzoeken wat voor kansen zo’n onwaarschijnlijke overstroming met zich mee zou brengen voor de stad. Hij dompelde zich onder in de geschiedenis en de geografie van de cirkel en presenteerde een toekomstige overstroming als een onverwachte, doch surrealistische mogelijkheid. Hoe kan een overstroming in Madrid het beginpunt zijn van een nieuwe wereld, een utopie? Flooded Utopia bestaat uit een “Flood Manifesto”, dat beschrijft hoe het leven in de cirkel zou veranderen als de waterspiegel stijgt.”Chalupa” is een opvouwbare boot, speciaal ontworpen voor de inwoners van Madrid.

Urban Edge - Michela Segato

Vierdejaars student Michela Segato van de Design Academy Eindhoven onderzocht de identiteit van het City Circles gebied door te kijken naar de fysiek aanwezige grenzen in de architectuur. Ze verzamelde en categoriseerde de beelden en merkte op dat er momenten zijn waarop deze grenzen met elkaar lijken te botsen en dan plotseling blijken samen te smelten met de omgeving. Michela dook in de details en de vele lagen informatie die hierin verborgen zaten. Ze ontwierp objecten om deze grenzen op een zintuiglijke manier waar te kunnen nemen.

Papa Populi - Pauline Wiersema

Tijdens de onderzoeksfase van City Circles in Madrid onderzocht Pauline het gevoel van machteloosheid dat onder sommige bewoners bleek te spelen. Ze dachtenweinig tot geen invloed te hebben op hun omgeving. Volgens Pauline staan zij symbool voor een steeds grotere groep in de samenleving die zich niet gehoord of vertegenwoordigd voelt door de media en politici. Zij raken zich gefrustreerd en voelen zich machteloos. Pauline besloot dit fenomeen PPS te noemen: het Powerless Potato Syndrom. Om hier tegenwicht aan te bieden, ontwikkelde ze een toegankelijke en individuele protestmethode. Het stelt gebruikers in staat om zijn of haar gevoel van machteloosheid op een individuele manier aan te pakken. Pauline zette een ironische campagne op voor de rondere aardappel om te laten zien hoe het werkt. Papa Populi moedigt de bewoners in de cirkel aan om op te komen voor hun idealen: of het nu groener gras, gelijke rechten of ronde aardappelen is.

FLOW workshop

De Flow-workshop was een driedaagse opdracht van het City Circles Madrid-programma. Hier vond een academische uitwisseling plaats tussen studenten van Design Academy Eindhoven en studenten van vier andere scholen in Madrid.

De studenten begonnen de workshop met zes teams. Om hun blik omtrent de term ‘flow’ te verruimen, hielden de studenten samen Socratische dialogen; een gespreksvorm waarin discussies over morele en filosofische onderwerpen centraal staat. Met nieuwe perspectieven in de achterzak, trokken ze het gebied van de cirkel in om het actief te verkennen. Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden struinden de studenten de cirkel af. Ze kwamen terug met verrassende bevindingen. Samen vertaalden ze die naar allerlei performances, die ze later op de dag opvoerden.