City Circles Athens

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in stedelijk gebied (VN, 2014) en de komende decennia zal het wonen in steden alleen maar toenemen. Om deze groei te faciliteren, wordt er veel onderzoek gedaan naar de stedelijke omgeving van de toekomst en wat daar nodig is aan infrastructuur. City Circles richt zich op het ontsluiten van het lastig meetbare of in data te vangen uniek menselijke in stedelijke biotopen. Een City Circle speelt zich af in een cirkel met een diameter van 1 kilometer in een stedelijke omgeving en toont de kracht en de vindingrijkheid van de mens om met elkaar in bijna iedere constellatie een samenleving op te bouwen en oplossingen te bedenken voor specifieke lokale vragen. City Circles onderzoekt en toont op een inspirerende manier de kracht van de cirkel, en laat zich lezen als een culturele biografie. 

Van september 2016 tot januari 2017 speelde City Circles zich af in Metaxourgeio in Athene.  Bij ieder City Circles onderzoek worden acht onderwerpen onderzocht. Craftsmanship, Economy,  Flora/Fauna, Food, Health, Human Interaction, Learning en Materiality. Iedere deelnemer onderzoekt één gegeven en één gekozen onderwerp. Lokaal wordt met een Universiteit samengewerkt, hier met de architectuurafdeling van Patras. Met de deelnemers van Patras en Dae werd in een meerdaagse workshop het negende vaste onderwerp Flow onderzocht.

De projecten van City Circles Athens zijn hier te vinden.

Mass&Crafts - Moreno Schweikle

In Metaxourgeio komen twee tegengestelde werelden samen: Chinatown, een gebied dat rijk is aan producten van Aziatische komaf, vaak efficient geproduceerd op grote schaal. Daartegenover staan de lokale ambachtslieden, die met hun specialistische  kennis unieke ontwerpen maken. Mass & Crafts zoekt naar manieren om deze werelden samen te voegen. Hoe kunnen we lokale ambachten een plek blijven geven in onze toekomst, ondanks dat de vraag naar massaproductie blijft groeien? Moreno zocht naar antwoorden op die vraag en vertaalde zijn bevindingen naar drie ontwerpen. Daarvoor werkte hij samen met de lokale ambachtslieden, die hij vroeg de functionele en esthetische kwaliteiten van de ‘made in China’ producten te versterken.

Can you hear me? - Deborah van Putten

Ze leerden elkaar kennen tijdens een warme zomeravond in een klaslokaaltje in Athene. Een gepassioneerde leraar spande zich in om de buitenlanders de Griekse taal bij te brengen. Deborah knoopte een praatje aan met een van de klasgenoten  in het Engels terwijl ze omringd werd door allerlei vreemde geluiden. Nog diezelfde dag probeerde ze enkele inwoners van Athene te interviewen. Ze begon vol goede moed, maar het bleek lastiger dan ze dacht om in het Engels contact met de stadsbewoners te leggen. Ze gebruikte lichaamstaal of tekeningen waar nodig. Al snel merkte ze dat het op deze manier alleen mogelijk was om kinderlijk eenvoudige informatie over te brengen. Een dieper gesprek bleek onmogelijk met de afwezigheid van een gedeelde taal. Wat blijft er over van je identiteit als de woorden die je spreekt louter geluiden voor anderen zijn?

Paper Gatherers Identity - Rik Makes

Terwijl Rik door de cirkel in Athene liep, zag hij de schoonmakers met grote trolleys de stad rondgaan. Ze leken haast onzichtbaar voor de andere bewoners, maar waren zwaar bepakt. Hij besloot hun onvertelde verhalen te verzamelen en liep samen met enkele schoonmakers de wijken van Athene door. Langs drukke wegen viel het Rik op dat ze op moesten vallen om veiliger over straat te kunnen. Een beetje kleur toevoegen kon hen daarbij helpen. Rik trok naar het vluchtelingenkamp en bracht verf mee om de trolleys op te vrolijken en   ze een kleurrijke identiteit aan te meten. De mensen waren zó enthousiast over dit idee, dat ze allemaal samen begonnen te schilderen.

Socratic dialogue

De Socratische dialoog brengt een sterke gedisciplineerde dialoog tot stand die ons dwingt naar de ander te luisteren en zowel het verleden als de toekomst in overweging te nemen. De deelnemers worden creatieve denkers en het biedt een veilige omgeving die draait om gedeelde wijsheid, empathie en respect. Deze dialogen werden gehouden in Athene onder leiding van Humberto Schwab van Socratic Design ©.

Het Socratic-ontwerplab draait om een aantal principes:
-Mensen zijn morele wezens en we hebben gedeelde waarden nodig
– Door samen een veelgestelde vraag te formuleren, creëer je draagvlak voor de discussie
– Concrete persoonlijke ervaringen kunnen leiden tot méér kennis
– De kunst van het luisteren kan je uit geautomatiseerde gedachtenpatronen trekken
– Alle gedachten kunnen interessant zijn
– Iedereen kan filosoferen
– Producten, diensten, omgevingen of andere praktijken dragen altijd waarden en veronderstellingen met zich mee
– Vanuit een optimale mentale toewijding van de deelnemende groep kunnen effectieve toekomst- en gebruiksscenario’s voortkomen
– De methoden zijn succesvol omdat ze verzwegen kennis, energie, verborgen waarden en de kracht van empathie aan het oppervlak brengen