Over Ketter

Iedere plek is anders. Elke streek, elke stad, elk dorp, elk park en elke wijk waar mensen wonen, verblijven en werken is uniek. Er zijn altijd overeenkomsten maar juist de verschillen maken een plek eigen, geven identiteit. De programma’s die door de overheid worden ont-wikkeld en landelijk worden toegepast, sluiten niet altijd aan op de lokale situatie. Waar het beleidsmatige niet past op het lokale, initieert KETTER&Co projecten om de twee samen te brengen, te verbinden en aansluiting teweeg te brengen. KETTER&Co is geïnteresseerd in het menselijke tegenover het beleidsmatige. Met haar projecten probeert KETTER&Co een betere balans te creëren in de leefomgeving en openbare ruimte van mensen. Daarbij is het uitgangspunt altijd de lokale situatie. 

KETTER&Co bevraagt de wereld door het initiëren van projecten die draaien om inclusiviteit. Ze prikkelen anderen om met een nieuw perspectief naar ons mens-zijn binnen de openbare ruimte te kijken. Hierbij verbinden we verschillende partijen om van elkaars kennis te profiteren, zoals de tuinbazen met de beleidsmakers of de gevangenen met hun omgeving. We bestaan uit een team van vijf enthousiaste ontwerpers. Samen met andere zelfverklaarde Ketters stellen we verrassende vragen om een positieve verandering in “de meent” te bewerkstelligen. 

Werkmethode
Alle projecten van KETTER&Co zijn gericht op emancipatie en empowerment. De Ketters ontwikkelen projectspecifieke onderzoeksmethodieken. We verzamelen verhalen, analyseren culturen, bestuderen (stedelijke) landschappen, organiseren ontmoetingen, dialogen, projecten, ontwerpen en tentoonstellingen. We gaan daarbij samenwerkingen aan met allerlei overheden, kennisinstellingen, gedetineerden, ondernemers, tuinmannen, bewoners en bezoe-kers. We ontwikkelen zo de projecten niet alleen ‘bottom up’, maar zo worden ze ook ‘bottom up’ gedragen door de lokaal betrokken partijen.

irene

Irene Fortuyn – artistiek leider
Sinds de jaren tachtig heeft de stedelijke ruimte een belangrijke rol gespeeld in het werk van Fortuyn. Als inspiratiebron, onderzoeksterrein en als ruimte voor sociale en sculpturale installaties. Haar werk verplaatste zich geleidelijk van de ‘white cube’ naar het bevragen en beïnvloeden van de meent. Vanuit haar kunstenaarschap heeft Irene KETTER&Co ontwikkeld.

esther

Esther Jongsma – projectleider
Esther is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig met de strategie en de Kolonie Collectie. Ze leidt de ontwikkeling van de ontwerpen en de productie.

liesje

Liesje Lokbi – projectleider
Liesje is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co werkt Liesje aan het Tuinbazen project in de Amsterdamse parken.

enco

De Co’s
Minstens zo belangrijk is de bijdrage van de Co’s. Dat zijn alle mensen, instituten, organisaties, gemeentes etc. die ons helpen de projecten te realiseren en ons steunen. Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen en daarbij zijn de co’s onmisbaar om elkaar en de wereld te blijven bevragen. Zo kunnen we doorgaan deze boodschap aan te scherpen en te verspreiden.

& Co’s
Irene Fortuyn Kunstenaar
Marco Sweering  Fotografie en film
Arjan Karssen Vormgever openbare ruimte
Thijs Verbeek Grafische vormgeving
Jan Melis Ontwerper
Design Academy Eindhoven
Zone2Source Kunstenaars platform Glazen huis, Amstelpark
StigtervanDoesburg Galerie
Bitter&Zoet  Pauperzomer en Worst&Wol weekenden
Humberto Schwab  Socartic Design
Collectie Veenhuizen
Gebakken Land

carine web2

Carine Middeldorp –  projectleider
Carine is antropoloog, met een achtergrond in kunst, geschiedenis en duurzame start-ups. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig met de strategie en werkt ze aan het project Land en Hand.

Jan Melis – ontwerper
Jan ontwerpt producten, projecten en concepten voor interieur, exterieur alsook voor het onderwijs. Voor de Master Kunsteducatie heeft hij de waarde van Bildung in het hedendaagse Design onderwijs onderzocht. Voor KETTER&Co werkt Jan aan de City Circles en aan het Land & Hand project.

pauline

Pauline Wiersema – campaigner
Pauline is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co ontwikkelt Pauline campagnes voor de verschillende projecten. 

Samenstelling bestuur
Macha Roesink (voorzitter)
Ira Koers
Saskia van Stein
Henk Jan Witteveen (penningmeester)

Voor het jaaroverzicht van 2017, klik hier

Met dank aan
BankGiro Loterij Fonds
Stichting Niemeijer Fonds
Provincie Drenthe
Prins Bernhard Cultuur Fonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stadsdeel Amsterdam Zuid

 

emma

Emma Schep  –  research Tuinbazen
Emma is master-student gender studies aan de Universiteit Utrecht. Bij KETTER&Co doet zij onderzoek naar de culturen van de Amsterdamse parken.

siebe web

Siebe ten Dam  – stagiaire
Siebe studeert momenteel ruimtelijke vormgeving aan het CIBAP in Zwolle.  Bij KETTER&Co werkt hij aan de ontwikkeling van het Veenbad uit de Kolonie Collectie.

Handschrift_Tautvydas-01
Tautvydas

Tautvydas Bokmota – stagiaire
Tautvydas is master-student planologie aan de Universiteit Utrecht. Bij KETTER&Co onderzoekt hij de betrokkenheid van de Amsterdamse parkgemeenschappen bij de planning van de openbare ruimte.

Bezoekadres
Gieterstraat 47
1015 HB Amsterdam 1015 HB Amsterdam
E: info@ketterenco.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* Veld verplicht