Over KETTER&Co

Een wereld zonder ketters, is een wereld zonder vragen. KETTER&Co bevraagt de wereld, initieert, ontwikkelt en ontwerpt projecten om met op maat gemaakte voorstellen verandering te inspireren. KETTER&Co helpt zo mee een duurzame samenleving te ontwikkelen en vorm te geven.

KETTER&Co verbindt verschillende partijen: landelijke- provinciale- en gemeentelijk overheden; kennisinstellingen, studenten, alumni, gedetineerden, ondernemers, tuinmannen, nieuwkomers en bewoners van stad en platteland. Met methodes en programma’s waarmee met andere ogen naar elkaar en de omgeving gekeken wordt om zo met de mogelijkheden van de plek en de mens het alledaagse te inspireren.

In deze tijd van grote uitdagingen met betrekking tot klimaat, duurzaamheid, robotisering, is het bij elkaar brengen van gescheiden denk- en doe werelden essentieel voor een duurzame toekomst. De kracht van de KETTER projecten ligt in het handen en voeten geven aan dit idee. Duurzaam verbinden door het versterken van de relatie hoofd, hart en handen.

Werkmethode
Alle projecten van KETTER&Co zijn gericht op emancipatie en empowerment. De Ketters ontwikkelen projectspecifieke onderzoeksmethodieken. We verzamelen verhalen, analyseren culturen, bestuderen (stedelijke) landschappen, organiseren ontmoetingen, dialogen, projecten, ontwerpen en tentoonstellingen. We initiëren netwerken waarmee we de projecten samen ontwikkelen. Zo komen de projecten niet alleen ‘bottom up’ tot stand, maar zo worden ze ook ‘bottom up’ gedragen door de betrokken partijen.

Irene Fortuyn – artistiek leider
Sinds de jaren tachtig heeft de stedelijke ruimte een belangrijke rol gespeeld in het werk van Fortuyn. Als inspiratiebron, onderzoeksterrein en als ruimte voor sociale en sculpturale installaties. Haar werk verplaatste zich geleidelijk van de ‘white cube’ naar het bevragen en beïnvloeden van de meent. Vanuit haar kunstenaarschap heeft Irene KETTER&Co ontwikkeld.

carine web2

Carine Middeldorp –  R&D
Carine is antropoloog met een achtergrond in kunst, geschiedenis en duurzame start-ups. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig met de strategie en werkt ze aan  LAND&HAND.

Jan Melis – ontwerper
Jan ontwerpt producten, projecten en concepten voor interieur, exterieur alsook voor het onderwijs. Voor de Master Kunsteducatie heeft hij de waarde van Bildung in het hedendaagse Design onderwijs onderzocht. Voor KETTER&Co werkt Jan aan CITY CIRCLES en LAND&HAND

enco

De Co’s
Minstens zo belangrijk is de bijdrage van de Co’s. Dat zijn alle mensen, instituten, organisaties, gemeentes etc. die ons helpen de projecten te realiseren en ons steunen. Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen en daarbij zijn de Co’s onmisbaar om elkaar en de wereld te blijven bevragen. 

&Co’s
Liesje Lokbi Grafisch vormgever
Marco Sweering  Fotografie en film
Arjan Karssen Vormgever openbare ruimte
Thijs Verbeek Grafische vormgeving
Maxime Benvenuto Vormgever project websites
Design Academy Eindhoven
Zone2Source Kunstenaars platform Glazen huis, Amstelpark
Stigter van Doesburg Galerie
Bitter&Zoet Shop Veenhuizen en Pauperhotel
Humberto Schwab  Socratic Design Academy

Roland Smit – projectleider
Roland is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co houdt hij zich bezig met het LAND&HAND project en werkt hij aan de doorontwikkeling van de VEENlijn.

pauline

Pauline Wiersema – campaigner
Pauline is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co ontwikkelt Pauline campagnes voor de verschillende projecten. 

siebe web

Siebe ten Dam  – productie TUINBAZEN
Siebe studeert momenteel aan het Rietveld. Bij KETTER&Co werkt hij aan de uitvoering van TUINBAZEN. 

Samenstelling bestuur
Macha Roesink (voorzitter)
Ira Koers
Saskia van Stein
Raoul van Aalst (penningmeester)

Voor het jaaroverzicht van 2017, klik hier.
Vo
or het jaaroverzicht van 2018, klik hier.
Voor het jaaroverzicht van 2019, klik hier.

Met dank aan Gieskes Strijbis Fonds, Stichting Niemeijer Fonds, Provincie Drenthe, Regio Groningen Assen, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Amsterdam Zuid

Noor

Noor Bootsma – Land & Hand
Noor is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Samen met Laura brengt zij partners in kaart voor het Land & Hand project. 

Laura

Laura Hook – Land & Hand
Laura is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Samen met Noor brengt zij alle partners in kaart voor het Land & Hand project. 

esther

Esther Jongsma – Collectie Veenhuizen
Esther is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig Collectie Veenhuizen. Ze leidt de ontwikkeling van de ontwerpen en de productie.

Bezoekadres
Gietersstraat 47
1015 HB Amsterdam 1015 HB Amsterdam
E: info@ketterenco.nl

Subscribe

* indicates required