Over KETTER&Co

Een wereld zonder ketters, is een wereld zonder vragen. KETTER&Co bevraagt de wereld; initieert en ontwikkelt projecten om te inspireren, discrepanties bloot te leggen en om met op maat gemaakte oplossingen, verandering te inspireren. KETTER&Co helpt zo mee een duurzame samenleving te ontwikkelen en vorm te geven.

KETTER&Co verbindt verschillende partijen: landelijke- provinciale- en gemeentelijk overheden, universiteiten, studenten, alumni, gedetineerden, lokale ondernemers, tuinmannen, nieuwkomers en bewoners van stad en platteland. Verbinden door met andere ogen naar de ander en de omgeving te kijken en zo de kracht van de omgeving, zichzelf én de ander ontdekken.

We leven in een tijd met grote uitdagingen -klimaat, duurzaamheid, robotisering- en wij zien het bij elkaar brengen in een nieuwe vorm van gescheiden denk- en doe werelden als essentieel voor een duurzame toekomst. De kracht van de KETTER projecten ligt in het handen en voeten geven aan dit idee. Duurzaam verbinden door het versterken we de relatie van hoofd, hart en handen.

Werkmethode
Alle projecten van KETTER&Co zijn gericht op emancipatie en empowerment. De Ketters ontwikkelen projectspecifieke onderzoeksmethodieken. We verzamelen verhalen, analyseren culturen, bestuderen (stedelijke) landschappen, organiseren ontmoetingen, dialogen, projecten, ontwerpen en tentoonstellingen. We gaan daarbij samenwerkingen aan met allerlei overheden, kennisinstellingen, gedetineerden, ondernemers, tuinmannen, bewoners en bezoekers. We ontwikkelen zo de projecten niet alleen ‘bottom up’, maar zo worden ze ook ‘bottom up’ gedragen door de lokaal betrokken partijen.

irene

Irene Fortuyn – artistiek leider
Sinds de jaren tachtig heeft de stedelijke ruimte een belangrijke rol gespeeld in het werk van Fortuyn. Als inspiratiebron, onderzoeksterrein en als ruimte voor sociale en sculpturale installaties. Haar werk verplaatste zich geleidelijk van de ‘white cube’ naar het bevragen en beïnvloeden van de meent. Vanuit haar kunstenaarschap heeft Irene KETTER&Co ontwikkeld.

esther

Esther Jongsma – projectleider
Esther is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig met de strategie en de Kolonie Collectie. Ze leidt de ontwikkeling van de ontwerpen en de productie.

carine web2

Carine Middeldorp –  projectleider
Carine is antropoloog met een achtergrond in kunst, geschiedenis en duurzame start-ups. Voor KETTER&Co houdt ze zich bezig met de strategie en werkt ze aan het project Land & Hand.

enco

De Co’s
Minstens zo belangrijk is de bijdrage van de Co’s. Dat zijn alle mensen, instituten, organisaties, gemeentes etc. die ons helpen de projecten te realiseren en ons steunen. Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen en daarbij zijn de co’s onmisbaar om elkaar en de wereld te blijven bevragen. Zo kunnen we doorgaan deze boodschap aan te scherpen en te verspreiden.

& Co’s
Liesje Lokbi Grafisch vormgever
Marco Sweering  Fotografie en film
Arjan Karssen Vormgever openbare ruimte
Thijs Verbeek Grafische vormgeving
Design Academy Eindhoven
Zone2Source Kunstenaars platform Glazen huis, Amstelpark
StigtervanDoesburg Galerie
Bitter&Zoet  Pauperzomer en Worst&Wol weekenden
Humberto Schwab  Socartic Design
Roland Smit Ontwerper
Collectie Veenhuizen
Gebakken Land

Jan Melis – ontwerper
Jan ontwerpt producten, projecten en concepten voor interieur, exterieur alsook voor het onderwijs. Voor de Master Kunsteducatie heeft hij de waarde van Bildung in het hedendaagse Design onderwijs onderzocht. Voor KETTER&Co werkt Jan aan de City Circles en aan het Land & Hand project.

pauline

Pauline Wiersema – campaigner
Pauline is ontwerper, afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Voor KETTER&Co ontwikkelt Pauline campagnes voor de verschillende projecten. 

siebe web

Siebe ten Dam  – productie TUINBAZEN
Siebe studeert momenteel aan het Rietveld. Bij KETTER&Co werkt hij aan de ontwikkeling van allerlei concepten voor TUINBAZEN

Samenstelling bestuur
Macha Roesink (voorzitter)
Ira Koers
Saskia van Stein
Henk Jan Witteveen (penningmeester)

Voor het jaaroverzicht van 2017, klik hier.
Vo
or het jaaroverzicht van 2018, klik hier.

Met dank aan
BankGiro Loterij Fonds
Stichting Niemeijer Fonds
Provincie Drenthe
Prins Bernhard Cultuur Fonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stadsdeel Amsterdam Zuid

 

Handschrift_Tautvydas-01
Tautvydas

Tautvydas Bokmota – stagiair
Tautvydas is master-student planologie aan de Universiteit Utrecht. Bij KETTER&Co onderzoekt hij de betrokkenheid van de Amsterdamse parkgemeenschappen bij de planning van de openbare ruimte.

Lindy Hengst  –  stagiaire
Lindy is student grafisch en ruimtelijk ontwerp aan het AKV St. Joost in Breda. Bij KETTER&Co werkt zij aan Tuinbazen en Land & Hand.

Bezoekadres
Gieterstraat 47
1015 HB Amsterdam 1015 HB Amsterdam
E: info@ketterenco.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* Veld verplicht