de meent / commons

The commons, oftewel de meent is een economisch, sociaal en politiek concept waarin gemeenschappelijk beheer en gebruik van middelen en voorzieningen centraal staan. Er zijn twee belangrijke kenmerken van de meent. Ten eerste staat de openheid centraal: het is niet mogelijk of erg lastig om individuen en groepen eruit te weren. Ten tweede is er een limiet aan wat de meent kan bieden. Doordat iedereen er gebruik van maakt, kan het ook snel overbelast raken. Gebruikers zijn dus sterk van elkaar afhankelijk om het leefbaar te houden. KETTER&Co gelooft dat we samen deze meent ‘maken’ en iedereen ervan kan profiteren als er een balans is.

In 1968 publiceerde de Amerikaanse ecoloog Garratt Hardin de theorie van de ‘Tragedy of the Commons’ (‘Tragedie van de Meent‘). Hij toonde aan dat mensen geneigd zijn om gemeenschappelijk eigendom (the commons/de meent) te ondermijnen en te bederven ten gunste van individueel gewin. Een bekend voorbeeld betreft een gemeenschappelijk stuk weidegrond (de meent) waar melkkoeien van een aantal boeren grazen. Als een boer een extra koe koopt, zal de melkopbrengst van zijn kudde toenemen. Die koe eet echter gras van de gezamenlijke wei, dus per koe is er dan minder gras beschikbaar. Als alle boeren extra koeien aanschaffen leidt dit op den duur tot overbegrazing. Dat betekent op den duur minder melk en uiteindelijk minder opbrengst voor alle boeren. Deze situatie kan doorgetrokken worden naar de openbare ruimte en het samenleven van mensen in de stad.

De oorzaak van de ‘Tragedy of the Commons’, is dat individuen gebruikmaken van een publiek goed maar niet de volledige rekening van hun handelen gepresenteerd krijgen. KETTER&Co wil dat we samen voor ‘de meent’ gaan zorgen, om tot duurzame nieuwe modellen te komen. Onze projecten leveren daar een bijdrage aan.