City Circles

The English explanation of City Circles can be found here.

City Circles is een multidisciplinaire onderzoeksmethode die zich richt op de stedelijk ruimte. Een stadscirkel met een diameter van één kilometer staat hierin centraal. Het project streeft ernaar om nieuwe perspectieven op onze steden te bieden en de studenten te inspireren. Een groep ontwerpers trekt erop uit om het gebied te onderzoeken en duikt in een aantal onderwerpen, waarna ze de complexiteit van een stedelijk gebied inzichtelijk proberen te krijgen en eigen te maken. City Circles was reeds in Athene, Madrid, Amsterdam en Rotterdam, in samenwerking met Design Academy Eindhoven. In februari 2020 zal City Circles Lissabon van start gaan.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont ondertussen in stedelijk gebied (VN, 2014) en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. Om deze groei te faciliteren en te beheren, moeten we een grondiger begrip krijgen van het functioneren van deze steden. Hoe werken en reizen mensen hier? Wat beinvloed hun dagelijkse leven, welke gewoontes hebben ze en wat draagt bij aan het algehele welzijn? 

Zo ontrafelen de studenten de stad en de cirkel, stukje bij beetje. Hierin worden zij begeleid door experts. Ze krijgen handvatten aangereikt om het onzichtbare naar boven te halen en het te verbinden met wereldwijde ontwikkelingen. Zelfs de lokale bevolking, die het meest vertrouwd is met het gebied, moeten verrast kunnen worden door hun bevindingen. Het is de bedoeling van het project om een frisse blik op onze lokale en stedelijke omgeving te werpen en dit door te geven aan de bezoekers.

De bevindingen van de studenten worden aan het einde van het semester gedeeld en gepresenteerd in de cirkel. Dit vindt plaats tijdens een evenement met een focus op de visuele, tastbare en ervaringsgerichte bevindingen. Zo kwam de expositie Here&Out in Madrid tot stand en City Circles Amsterdam werd geëxposeerd in het culturele centrum
WOWDe uitkomst van de City Circles leest als een culturele biografie van de cirkel en haar waarden, en kan als zodanig gebruikt en geraadpleegd worden door derden.

Alle voltooide City Circles-projecten zijn terug te vinden in het online archief. City Circles is een initiatief van KETTER & Co.